حبوبات و غلات

لوبیاچیتی

لوبیا چیتی 900 گرمی (بسته بندی)

مقایسه
قيمت 38,000 تومان
لوبیا قرمز

لوبیا قرمز 900 گرمی (بسته بندي)

مقایسه
قيمت 37,000 تومان
ماش

مخلوط نخود و لوبیا 900 گرمی

مقایسه
قيمت 29,000 تومان
نخود

نخود 900 گرمی ( بسته بندی)

مقایسه
قيمت 36,000 تومان
عدس

عدس 900 گرمی ( بسته بندي)

مقایسه
قيمت 35,000 تومان
لپه

لپه 900 گرمی ( بسته بندي)

مقایسه
قيمت 43,000 تومان